Vad är PEAK?

Ett ungdomsprojekt som står för ungas Påverkan och Egenmakt genom Aktiv Kraftsamling. PEAK medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden, Burlövs kommun och Arbetsförmedlingen Arlöv. Vårt syfte är att stötta ungdomar i studier och arbetssökande.

Vem är du som kan vara med i PEAK?

- Ungdom (15-24 år) bosatt i Burlöv
- Arbetssökande
- Funderar på framtida val
- Har problem i skolan
- Vill ha information om sommarjobb, olika utbildningar och jobbmöjligheter
- Behöver råd och stöd

Vem kan du träffa i PEAK?

 • - Ungdomslots
  - Studie- och yrkesvägledare
  - Arbetsförmedlare
  - Matchare - mot arbete och studier
  - Socialsekreterare
 • - Andra

Vad får du i PEAK?

 • - Individuella samtal, vägledning
 • - Information om arbetsmarknaden och sommarjobb
 • - Mentorskap
 • - Meningsfulla gruppaktiviteter
 • - Arbetsträning: CV, personligt brev, anställningsintervju, annat
 • - Utbildningskurser, studiehjälp
 • - Annat som passar dina egna behov och intressen

Är du ungdom, förälder, närstående och vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss! peak@burlov.se eller 040-625 69 69