Idén

Vår idé är enkel – att samla krafterna i kommunen för att stötta ungdomar i studier och arbetssökande. Så att de kan nå sitt toppresultat, sin ”peak”. Den bärande idén i PEAK är "en dörr in". PEAK är en mötesplats där ungdomar har möjlighet att få information och stöd från olika verksamheter utan att gå från en dörr till en annan.

Det övergripande syftet är att stötta ungdomar i åldern 15 – 24 år ut i meningsfull sysselsättning. Ett speciellt fokus ligger på ungdomar som varken arbetar eller studerar. Genom samverkan mellan interna och externa aktörer underlättas vägen in i samhällslivet, utifrån individens drömmar, intressen och förutsättningar. Runt individen skapas en struktur i samarbete mellan socialförvaltningen, utbildnings- och kulturförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Folkhögskolan Hvilan, sjukvården, Försäkringskassan, näringslivet och ideell sektor.

Alla ungdomar är välkomna till oss på Hantverkaregatan 16 i Arlöv – Arlövsbor och Åkarpsbor, med olika intressen och behov, med eller utan arbetslivserfarenhet!