Idén

Vår idé är enkel – att samla krafterna i kommunen för att stötta ungdomar i studier och arbetssökande. Så att de kan nå sitt toppresultat, sin ”peak”. Den bärande idén i PEAK är "en dörr in". PEAK är en mötesplats där ungdomar har möjlighet att få information och stöd från olika verksamheter utan att gå från en dörr till en annan.

PEAK har startat den 1 september 2015 och kommer att pågå till och med den 31 augusti 2018. Projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden, Burlövs kommun och Arbetsförmedlingen. Burlövs kommun är projektägare. Det övergripande syftet är att tillsammans motverka ungas utanförskap, öka deras sociala delaktighet och förmåga att forma sina egna liv. Ett speciellt fokus ligger på ungdomar som varken arbetar eller studerar. PEAK syftar till att interna och externa aktörer i samverkan underlättar en väg in i samhällslivet för varje individ, med tanke på individens drömmar, intressen och förutsättningar. Runt ungdomar skapas en struktur i samarbete mellan socialförvaltningen, utbildnings- och kulturförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Folkhögskolan Hvilan, sjukvården, Försäkringskassan, näringslivet och ideell sektor. 

Alla ungdomar är välkomna till oss på Hantverkaregatan 16 i Arlöv – Arlövsbor och Åkarpsbor, med olika intressen och behov, med och utan arbetslivserfarenhet!