Information till handledare

Tack för att ni tar emot unga sommarjobbare! Här följer information.

 

Perioder

Period 1: 19/6-7/7, 23/6 - röd dag

Period 2: 24/7-11/8

 

Handledare

Det måste finnas en utsedd handledare på arbetsplatsen (det kan finnas fler handledare). Handledaren ska vara tillgänglig för sommarjobbaren. Om något händer gäller inte kommunens försäkring om inte handledare funnits tillgänglig. Handledaren ska ha fyllt 18 år och bör ha minst ett års erfarenhet av de aktuella arbetsuppgifterna. Dessutom ska hen ha nödvändiga kunskaper om risker och skydd. Handledaren bör grundligt gå igenom arbetsuppgifterna och riskerna med sommarjobbaren och se till att hen utför arbetet enligt instruktionerna. Använd gärna denna blankett för introduktion som både du och ungdomen skriver under.

 

Arbetstid

Arbetsdagen är 6 timmar/dag. Sommarjobbaren ska utöver arbetstiden ha minst 30 minuters lunch varje dag.

Sommarjobbaren får arbeta vardagar mellan 07.00 – 19.00. Midsommarafton är en ledig dag utan ersättning och kan inte ”jobbas in”.

 

Arbetsrättsliga regler

Det är viktigt att beakta att ungdomar under 18 år inte får lov att utföra vissa arbetsuppgifter. Arbetsmiljöverkets hemsida har mycket bra information på sin hemsida www.av.se.

 

Lön och försäkring 

Kommunen står för ersättningen, sociala avgifter och kostnader för försäkring.

Under perioden är sommarjobbaren försäkrad under överenskommen arbetstid samt under direkt färd, utan avbrott, till och från arbetsplatsen.

Kommunen ersätter inget övrigt som kostnader för resor till och från arbetsplatsen.

 

Sjukdom och olycksfall

Om sommarjobbaren blir sjuk eller skadar sig ska hen meddela detta både till sin handledare och till oss.

Sommarjobbaren får ingen ersättning oavsett omständighet de dagar eller timmar hen inte är närvarande. Även om sommarjobbaren kommer med läkarintyg kan hen inte få någon ”sjuklön” från kommunen.

 

Närvarorapport

För att sommarjobbaren ska få ut sin ersättning måste hen lämna in en ifylld närvarorapport (period 1) / närvarorapport (period 2) som undertecknas av handledaren. Rapporten lämnas till oss av ungdomen sista arbetsdagen.

 

Intyg 

Vid avslut är vi mycket tacksamma om handledaren kan fylla i ett intyg om sommarjobbarens arbetsuppgifter och eventuella kommentarer kring detta. Intyget är värdefullt för framtida jobbsök.

 

Har vi rätt att avsluta sommarjobbet?

Ja, i samråd med oss.

 

Kontakt med oss

Personal som stöttar både ungdomen och handledaren vid behov:

 

Samordnare 040-625 60 02, peak@burlov.se