Information till sommarjobbare

OM DU FÅR ETT SOMMARJOBB:

Period och informationsträff

Period 1: 19/6-7/7. Obligatorisk informationsträff – den 19/6 kl 09.00 på PEAK, Hantverkaregatan 16 i Arlöv. Därefter går/åker du till din arbetsplats. 

Period 2: 24/7-11/8. Obligatorisk informationsträff – den 24/7 kl 09.00 på PEAK, Hantverkaregatan 16 i Arlöv. Därefter går/åker du till din arbetsplats.

 

Arbetstider

Arbetstider som gäller: 5 dagar per vecka, 6 timmar per dag + en rast på 30 minuter. 23/6 - röd dag och kan inte jobbas in.

 

Handledare

Du får en handledare på arbetsplatsen. Handledaren är den person som tar emot, informerar och introducerar dig i verksamheten. Handledaren förklarar vilka arbetsuppgifter du ska få, hur de ska utföras, vad du får och inte får göra på arbetsplatsen.

 

Närvarorapport och lön

Handledaren kommer att tidsrapportera ditt arbete. När du avslutar ditt sommarjobb ska du lämna in en närvarorapport (gäller period 2), den ska du och din handledare på arbetsplatsen underteckna. Lämna den till PEAK din sista arbetsdag. Utan den kan man inte få lön!

Man kan inte ta igen en missad dag och måste kunna arbeta hela perioden. Sjuk, ledig, har missat - ingen ersättning för de timmarna.

 

Utbetalningsdatum
För period 1 – 27 juli
För period 2 – 25 augusti

 

Viktigt att tänka på!

Skriv ut och fyll i Intyg för löneutbetalning utan skatteavdrag från Skatteverket. Lämna till oss vid informationsträffen!

Om du är under 18 år – skriv ut Intyg om att du får börja arbeta. Ska vara underskrivet av dina föräldrar/vårdnadshavare/god man. Lämna till oss vid informationsträffen!

Skriv ut och fyll i Samtycke till fotografering. Ska vara underskrivet av dig och dina föräldrar/vårdnadshavare/god man om du är under 18 år. Lämna till oss vid informationsträffen!

Skriv ut och fyll i Nordea blankett (om du vill ha din lön insatt på ett bankkonto). Skicka den till Nordea.

Skriv ut Närvarorapport. Lämna den till din handledare första arbetsdagen. Lämna den till oss sista arbetsdagen, ifylld och undertecknad av både dig och din handledare. Utan den kan du inte få din lön.

Om du har fått ett sommarjobb inom barnomsorg, fritid, omsorg om personer med funktionsnedsättning eller på ett företag – beställ Utdrag ur Polisens belastningsregister i tid. Det kan ta ca 2 veckor innan du får hem det! Utan det får du inte börja jobba. Lämna det till din handledare första arbetsdagen. Brevet måste vara oöppnat!

 

Något konstigt eller otydligt på arbetsplatsen? Prata med din handledare eller med oss.

Sjukdom – prata med din handledare eller med oss (se kontaktuppgifter nedan).

Lämpliga bekväma kläder och skor, inte för mycket parfym!

Passa tider!

Tänk på din egen och andras säkerhet

Använd mobiltelefonen endast i nödfall

Ingen transport till arbetsplatsen och inget sommarkort erbjuds

Du som arbetar med människor har tystnadsplikt. Detta betyder att du inte får berätta om dem mot deras vilja

 

Lycka till!