Information till sommarjobbare 2018

OM DU FÅR ETT SOMMARJOBB:

Period och informationsträff

Period 1: 18/6-6/7 - 2018. Obligatorisk informationsträffmåndagen 18/6 kl.9 på PEAK, Hantverkaregatan 16 i Arlöv. Därefter går/åker du till din arbetsplats.

Period 2: 23/7-10/8 - 2018. Obligatorisk informationsträff måndagen 23/7 kl.9 på PEAK, Hantverkaregatan 16 i Arlöv. Därefter går/åker du till din arbetsplats. Samt sista arbetsdagen: fredagen 10/8 direkt efter ni slutat ert sommarjobb, fyller ni i en lönelapp här på PEAK. Utan den får ni ingen lön! Fyller ni inte i lappen sista arbetsdagen, så får ni utbetalningen vid ett senare tillfälle.

 

Arbetstider

Arbetstider som gäller: 5 dagar per vecka, 6 timmar per dag + en rast på 30 minuter. Förutom 22/6 - midsommar 2018 och kan inte jobbas in.

Handledare

Du får en handledare på arbetsplatsen. Handledaren är den person som tar emot, informerar och introducerar dig i verksamheten. Handledaren förklarar vilka arbetsuppgifter du ska få, hur de ska utföras, vad du får och inte får göra på arbetsplatsen.

Närvarorapport och lön

Handledaren kommer att tidsrapportera ditt arbete. När du avslutar ditt sommarjobb ska du lämna in en närvarorapport 2018 period 1 eller 2, den ska du och din handledare på arbetsplatsen underteckna. Lämna den till PEAK din sista arbetsdag. Utan den kan man inte få lön!

Man kan inte ta igen en missad dag och måste kunna arbeta hela perioden. Sjuk, ledig eller har missat - ingen ersättning för de timmarna.

Utbetalningsdatum
För period 1: 27 juli 2018.
För period 2: 27 september 2018.

Viktigt att tänka på!

 • Skriv ut och fyll i intyg för löneutbetalning utan skatteavdrag 2018 från Skatteverket. Lämna till oss vid informationsträffen!
 • Om du är under 18 år – skriv ut intyg minderåring. Ska vara underskrivet av dina föräldrar/vårdnadshavare/god man. Lämna till oss vid informationsträffen!
 • Skriv ut och fyll i Nordea blankett (om du vill ha din lön insatt på ett bankkonto). Ta med till infoträffen och fyll i, skickas till Nordea.
 • Skriv ut närvarorapport 2018 period 1 eller 2 Lämna den till din handledare första arbetsdagen. Lämna den till oss sista arbetsdagen, ifylld och undertecknad av både dig och din handledare. Utan den kan du inte få din lön.
 • Om du har fått ett sommarjobb inom barnomsorg, fritid, omsorg om personer med funktionsnedsättning eller på ett företag – beställ utdrag ur Polisens belastningsregister i tid. Det kan ta ca 2 veckor innan du får hem det! Utan det får du inte börja jobba. Lämna det till din handledare första arbetsdagen. Brevet måste vara oöppnat!
 • Något konstigt eller otydligt på arbetsplatsen? Prata med din handledare eller med oss.
 • Sjukdom – prata med din handledare eller med oss (se kontaktuppgifter nedan), anmäl sjukdom så tidigt som möjligt.
 • Lämpliga bekväma kläder och skor, inte för mycket parfym!
 • Passa tider!
 • Tänk på din egen och andras säkerhet.
 • Använd mobiltelefonen endast i nödfall.
 • Ingen transport till arbetsplatsen och inget sommarkort erbjuds.
 • Du som arbetar med människor har tystnadsplikt, detta betyder att du inte får berätta om dem mot deras vilja.

Kontaktuppgifter

peak@burlov.se eller kom hit så stöttar vi er vidare.

 

Lycka till!