PEAK i media

För Adam blev PEAK helt enkelt en väg från att ”göra inget” till att veta vad han vill och ha en målsättning i livet.

Läs mer i Burlövstidningen maj 2016, s.6 "Adam valde att satsa på PEAK"

Ungas Påverkan och Egenmakt genom Aktiv Kraftsamling, det vill säga PEAK, är ett ungdomsprojekt som ska stödja ungdomar, i åldrarna 15-24 år, i studier och arbetssökandet, så att varje individ kan nå sitt toppresultat, sin ”peak”.

Läs mer i Burlövs nyheter  "PEAK stödjer unga till en framtid"