Slutkonferens

PEAK slutkonferens

Ett stort tack till alla er som deltog i PEAK slutkonferens!

PEAK  har nu avslutas som ESF-projekt och tagit avstamp mot framtiden som en del av kommunens ordinarie verksamhet. På slutkonferensen delade vi med oss av såväl framgångsfaktorer som utmaningar i ett projekt som drivits av idén om samverkan och aktiv kraftsamling för att stötta ungdomar ut i meningsfull sysselsättning. På plats fanns representanter för de parter som bygger grunden till PEAK; Burlövs kommun (projektägare), Arbetsförmedlingen och Folkhögskolan Hvilan.

Total deltog ca 90 personer i konferensen som ägde rum på Folkhögskolan Hvilan. Vi hörde PEAK-deltagare berätta om deras upplevelser av projektet. Vi fick ta del av deras planer och drömmar om framtiden. Tre av våra samverkansparter inom näringslivet; Finnlines, Supernova och Akzo Nobel bidrog med sina erfarenheter av det samarbete som lett till praktik och arbete för flera av våra deltagare.

Marie-Louise Gullstrand berättade om Europeiska socialfondens uppdrag och Joakim Tranquist, utvärderare med lång erfarenhet av ESF-projekt, om framgångsfaktorer och utmaningar för arbetsmarknadspolitiska projekt för unga.

Från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor gästades vi av Rebecka Herdevall som informerade om regeringsuppdraget gällande insatser för unga som varken arbetar eller studerar.

Dagen avlutades med reflektion och samtal om framtiden, om vad vi tar med oss framåt och vilka utmaningar vi kan tänkas stå inför. Samverkan som en framgångsfaktor upprepades under dagen, likaså vikten av bemötande och individperspektivet.

Till sidan för PEAK slutkonferens