Personal

Alla vi som jobbar i PEAK finns här för att stötta dig i olika livssituationer. Kom till oss, ring eller maila! Tillsammans hjälper vi dig att komma närmare arbetslivet.

Har du förslag på aktiviteter och synpunkter kring hur vi kan bli ännu bättre? Vill du vara med och påverka vårt arbete med ungdomar? Prata med vår ungdomslots Henrik.

Vill du få stöd i att hitta ett jobb eller testa olika yrken för att göra ett yrkesval? Behöver du råd kring att söka jobb? Med alla frågor om arbete och sysselsättning kan du vända dig till arbetsförmedlare Tony, matchare mot arbete Violeta och arbetsmarknadssekreterare Agneta och Armin.

Vill du få information om studiemöjligheter och vägledning för att välja en utbildning som passar dina intressen? Studie- och yrkesvägledare Eva, matchare mot studier Linnéa och kommunens aktivitetsansvarig Adrian hjälper dig att hitta rätt i mängden av olika möjligheter.

Får du ekonomiskt bistånd eller har frågor kring samhällsliv, ekonomi och boende? Socialsekreterare Ulrika har svar på dina frågor.

Har du tankar kring hur vi kan göra PEAK bättre? Eller vill du hjälpa oss med att hitta fler möjligheter till ungdomar i Burlöv? Kontakta Henrik på 040-625 69 69!