Referensgruppen

Hej, nu söker vi nya deltagare som vill var med i vår nystartade referensgrupp, målet är att vi startar den 10/1-18.
Referensgruppen är till för alla och man behöver inte vara deltagare för att vara med, referensgruppen är till för gamla som nya deltagare.

Referensgruppen består av ungdomar i olika åldrar från Arlöv och Åkarp som hjälper PEAK att bli bättre. Delaktighet är en viktig del av samhällslivet. Om du vill vara med i referensgruppen kontakta ungdomslots på 040-625 69 69 eller förändringsagent på 040-625 60 05.