Samverkansparter

Fyra stora parter bygger grunden till kraftsamling i PEAK: Burlövs kommun (projektägare), Arbetsförmedlingen, Folkhögskolan Hvilan.

Burlövs kommuns socialförvaltning verkar för ekonomisk och social trygghet för boende i kommunen, enskilda och familjers behov av ekonomiskt stöd eller hjälp med relationsproblem. Individ- och familjeomsorgen är en avdelning under socialförvaltningen som arbetar med stöd till barn, unga och deras familjer. Uppdraget handlar även om att hjälpa personer som hamnat i missbruk, har relationsproblem eller andra sociala bekymmer.

Burlövs kommuns utbildnings- och kulturförvaltning arbetar bland annat med skola och vuxenutbildning. Vuxenutbildningen i Burlöv erbjuder många möjligheter och flexibla studieformer. Burlövs kommun erbjuder dessutom tre introduktionsprogram i egen regi: preparandutbildning, individuellt alternativ och språkintroduktion.

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande är Arbetsförmedlingens viktigaste uppgift. Arbetsförmedlingen erbjuder stöd i jobbsökande samt information om arbetsmarknaden i Sverige eller utomlands.

Folkhögskolan Hvilan är en inspirerande och kvalitativ skola som ligger mitt emellan Malmö och Lund, i Åkarp. Hvilan är en religiöst och politiskt obunden folkhögskola där mångfalden är viktigt. Förutom allmänna kurser med olika inriktningar erbjuder Folkhögskolan en studiemotiverande kurs (SMF) och etableringskurs för nyanlända.

Näringsliv

Vi samarbetar också med flera lokala företag, bland annat Skånska Dagbladet, Attendo Svenshög, Erikshjälpen, AkzoNobel, Humana Assistans och Burlövs Center.

Föreningar

Ideella föreningar är också med i PEAK: B-Art (kulturföreningen Medvind), KFUM-idrottsförening, Dyslexiförbundet i Malmö, Rädda Barnens lokalförening, Unga Synskadade.

Tack vare dem hittar vi olika sysselsättningar till ungdomar med olika intressen, behov och förutsättningar.

Är du intresserad av att vara vår samarbetspart? Varmt välkommen att kontakta samordnare på 040-625 60 02 eller peak@burlov.se