Slutkonferens

PEAK bjuder in till slutkonferens

Välkommen till en händelserik dag när PEAK avslutas som ESF-projekt och tar avstamp mot framtiden som en del av kommunens ordinarie verksamhet. Vi delar med oss av såväl framgångsfaktorer som utmaningar i ett projekt som drivits av idén om samverkan mellan kommunen, Folkhögskolan Hvilan och Arbetsförmedlingen för att stötta ungdomar ut i meningsfull sysselsättning.

 

Målgrupp för dagen

  • För dig som arbetar strategiskt eller operativt med unga
  • Beslutsfattare och politiker
  • För dig som varit involverad i projektet
  • Nyfikna som vill fira denna milstolpe!

 

Tid och plats

Datum: 30/8 -2018    Tid: 09:00 – 15:00
(Dörrarna öppnar 08:30 för morgonkaffe och registrering.
Plats:
 Folkhögskolan Hvilan (Lundavägen 68, Åkarp)

Program

08.30 – 09.00  Registrering och kaffe

09.00 – 12.00  DEL 1

Varför initierades PEAK?

Europeiska socialfonden som möjliggörare (Svenska ESF-rådet)

ESF i teori och praktik (Joakim Tranquist)
Framgångsfaktorer och utmaningar i arbetsmarknadsprojekt

FIKA & MINGEL: Träffa delaktiga i projektet på våra PEAK-stationer

Intervju: PEAK-deltagare

Så här gjorde vi
Arbetssätt och resultat

Intervju: PEAK-deltagare

12:00 – 12.45  LUNCH: Vi bjuder på vegetarisk lunch tillagat på Hvilan.

12.45 – 15.00  DEL 2

Framtidsspaning 

Intervju: Samverkan med näringsliv

PAUS

Insatser för unga som varken arbetar eller studerar (MUCF)

Samtal: Framtidens utmaningar och lösningar

Summering av dagen

FIKA & MINGEL

Samverkansparter

Bakgrund

PEAK startade den 1 september 2015 med det övergripande syftet att stötta ungdomar i åldern 15 – 24 år ut i meningsfull sysselsättning. PEAK pågår som ett ESF-projekt till och med den 31 augusti 2018 för att därefter ingå i kommunens ordinarie verksamhet. Projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden, Burlövs kommun och Arbetsförmedlingen. Burlövs kommun är projektägare.