Till arbetsgivare

Vill du hitta nya duktiga medarbetare och göra en samhällsinsats samtidigt? Välkommen att kontakta oss!

PEAK står för ungas påverkan och egenmakt genom aktiv kraftsamling. Bli en del av den aktiva kraftsamlingen i Burlöv och stötta ungdomar i deras väg till självförsörjning tillsammans med oss!

Mer är 10% av ungdomar i Burlövs kommun i åldern 16-24 år varken arbetar eller studerar. Denna andel ligger bland de högsta i Sverige och Skåne. De flesta ungdomar saknar arbetsmarknadskunskap och har aldrig fått inblick i arbetslivet. Detta leder till passivitet och utanförskap. Andelen Burlövs unga i åldern 20-24 år som varken arbetar eller studerar är ännu högre - 16%, i åldern 25-29 år - nästan 20%. I samverkan satsar vi på att bryta den onda cirkeln, stärka ungdomarnas självförtroende och förmåga att påverka sitt eget liv.

Vad kan du bidra med?

Vår målgrupp är väldigt heterogen och det går inte att skapa en insats som skulle passa alla ungdomar. Därför är vi öppna för olika idéer och förslag. Allt är bra som innebär möjligheter att erbjuda något ungdomar, så att de kan få kunskap om arbetsmarknaden och öka sin anställningsbarhet. Några exempel på möjliga insatser:

  • Anställning
  • Praktik
  • Insiktsjobb (utbildning på arbetsplatsen + praktisk erfarenhet)

Om du inte kan ge någon ett arbete eller praktik - ge ett par timmar av din tid för:

  • Arbetsträning, t.ex. inom intervjuteknik, CV, personligt brev
  • Språkpraktikplats
  • Utbildningar, t.ex. rekryteringsutbildning
  • Föreläsningar, t.ex. personlig berättelse, yrkesinformation
  • Studiebesök
  • Mentorskap
  • Annat

En liten insats kan göra en stor skillnad. Hjälp några ungdomar att komma ut i arbetslivet och se vilken nytta du skapar!
Är du intresserad? Kontakta matchare mot arbete på 040-625 60 02 eller peak@burlov.se