Vi erbjuder

Det finns möjligheter för alla ungdomar som går in genom dörren i PEAK. Utbudet av aktiviteter i PEAK riktar sig till olika ungdomar och en bra kombination som passar just dig förstärkt av ett samarbete ska bidra till att du ökar din anställningsbarhet.

PEAK erbjuder individuella samtal, vägledning, meningsfulla individuella och gemensamma insatser. Du får träning i hur man skriver CV, personligt brev och gör en bra anställningsintervju. Vi erbjuder arbetsmarknadsinsatser, utbildningskurser och motivationshöjande insatser. Du kan även få studiehjälp och annat som passar just dina behov och intressen.

Vem är du som kan vara med i PEAK?

 • Ungdom (15-24 år) bosatt i Burlöv
 • Arbetssökande
 • Funderar på framtida val
 • Har problem i skolan
 • Vill ha information om sommarjobb, utbildning och jobbmöjligheter
 • Behöver råd och stöd

Vad får du i PEAK?

 • Individuella samtal och vägledning
 • Information om arbetsmarknaden
 • Mentorskap
 • Meningsfulla gruppaktiviteter
 • Skriva CV och personligt brev
 • Öva dig inför jobbintervjuer
 • Utbildningskurser och studiehjälp
 • Annat som passar dina egna behov och intressen.

Vem kan du träffa i PEAK?

 • Ungdomslots
 • Studie- och yrkesvägledare
 • Arbetsförmedlare
 • Matchare mot studier
 • Socialsekreterare
 • Förändringsagenter
 • Kommunala aktivitetsansvaret (ungdomskoordinator)