Vi erbjuder

Det finns möjligheter för alla ungdomar som går in genom dörren i PEAK. Utbudet av aktiviteter i PEAK riktar sig till olika ungdomar, och en bra kombination som passar just dig förstärkt av ett samarbete ska bidra till att du ökar din anställningsbarhet.

PEAK erbjuder individuella samtal, vägledning, meningsfulla individuella och gemensamma insatser, arbetsträning i hur man skriver CV, personligt brev och gör en bra anställningsintervju samt andra arbetsmarknadsinsatser, utbildningskurser, motivationshöjande insatser, studiehjälp och annat som passar dina behov och intressen.

Se våra aktiviteter i kalendern.